Loading...

Zuid-Vallei Remediërende Programma's

De Zuid-Vallei, remediërend spellen, lezen en rekenen.


De Zuid-Vallei methode bevat remediërende materialen die voor kinderen uit het (speciaal-) basisonderwijs en begin van het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld. Wanneer een kind onvoldoende profiteert van de gebruikte reguliere lesmethode, is het zaak de leerling te ondersteunen waar nodig. Zowel op papier als digitaal.

Onze Producten

____

De Zuid-Vallei is ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan de aanpak van leerproblemen in het onderwijs. Nu veel scholen geïnvesteerd hebben in het opzetten van vroegtijdige signaleringssystemen, is er een sterke behoefte aan praktisch materiaal voor het effectief aanpakken van  lees-, spellings- en/of rekenproblemen op de werkvloer. Aan die behoefte voldoet de Zuid-Vallei.


Het voordeel van Zuid-Vallei

Belangrijke pluspunten van onze programma’s zijn:

 

  • direct toepasbaar in de praktijk
  • niet methode gebonden
  • inhoudelijk zeer compleet
  • rijkelijk voorzien van oefenmateriaal
  • eenduidige, consequente opzet
  • heldere structuur
  • sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen
  • losbladige systemen
  • betaalbaar

 

 

 

 

Een heldere en gestructureerde methode die klassikaal of individueel ingezet kan worden.CONTACT

____

De methodes van de Zuid-Vallei worden u aangeboden door Woordhelder. Mocht u vragen hebben over de mappen of digitale methodes dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen.


Contact informatie

Gebruik het formulier hiernaast om contact met ons op te nemen

 

Adres: Onderwijsboulevard 418, 5223 DP 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-204 83 11
E-mail: info@woordhelder.nl
Website: www.woordhelder.nl