Figuren-los-Begrijpend-lezen

Begrijpend Lezen

Is begrijpend lezen een probleem apart? Kinderen die goed technisch kunnen lezen maar bij het begrijpend lezen grote problemen ondervinden hebben veel baat bij deze aanpak.

Figuren-los-spelling

Remediërend spellen

Het remediërende spellingsprogramma is met name voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. Het programma is methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig. Bovendien kunt u elke spellingregel ook aanbieden in de online omgeving van Spelling.

Woordhelder-De-Zuidvallei-logo-en-uitingen-v2-16-1024x576

Vernieuwde didactiek

In 2019 zijn de vernieuwde edities van Begrijpend Lezen en Spelling gelanceerd. De didactiek en inhoud van de methode is daarmee volledig herzien. De rode draad van De Zuid-Vallei is behouden, maar de inhoud is geüpdatet naar de 21e eeuw.

Figuren-los-Begrijpend-lezen

Training Begrijpend lezen

Voor alle professionals die willen werken met De Zuid-Vallei Begrijpend Lezen heeft Woordhelder een training ontwikkeld. U en uw team krijgen tijdens deze training achtergrond informatie over begrijpend lezen en uitleg over de inhoud en het gebruik van de mappen begrijpend lezen.