In de dagelijkse onderwijspraktijk is er rond het automatiseringsproces veel onduidelijkheid. Op veel verschillende vlakken kan er verwarring ontstaan.

Bij de leerkracht is dan bijvoorbeeld niet duidelijk:

 • wat de termen automatiseren en memoriseren precies inhouden;
 • wat de plaats van het automatiseren en memoriseren is binnen de rekenleerlijnen;
 • wat het tijdstip is waarop leerlingen starten met automatiseren binnen de eigen rekenmethode;
 • wat de norm is die aangehouden moet worden bij de toetsing;
 • op welke manier je kunt signaleren welke somtypen leerlingen voldoende hebben geautomatiseerd (met name ook in de bovenbouw);
 • wat de benodigde frequentie van oefeningen is rond het automatiseren;
 • wat mogelijkheden zijn als leerlingen niet vanzelf komen tot geautomatiseerde kennis en ondersteund moeten worden bij het verwerven van geautomatiseerde rekenkennis;

In het remediërend rekenprogramma automatiseren hebben we deze lastige vragen als uitgangspunt genomen. We hebben het programma zo samengesteld dat u op alle bovenstaande vragen een antwoord krijgt. Daarnaast zitten in het programma alle materialen die u nodig heeft om van het komen tot geautomatiseerde en gememoriseerde kennis een leuke en effectieve activiteit te maken.

Doel

Met het pakket Automatiseren 1, 2 en 3 krijgen leerlingen de volgende onderdelen van het automatiseren op een speelse manier aangeboden:

 • getalbeelden, splitsen, sommen t/m 20 (map 1)
 • vermenigvuldigen en delen t/m 100 (map 2)
 • bewerkingen t/m 1000 (map 3).

Insteek is de methode die op school gebruikt wordt. Door op het juiste moment de geschikte spelletjes aan te bieden krijgen leerlingen meer oefenmomenten om de stof te automatiseren en het automatiseren te onderhouden.

Hoe te gebruiken

Via analyseschema's van de verschillende rekenmethodes en toetsen kunt u kiezen uit een groot aantal spelletjes. Er zijn legio toepassingen te bedenken waarvan er enkele in de mappen beschreven staan. De spelletjes uit map 1 zijn voor wat betreft het oefenen te gebruiken in groep 3 en 4 en voor het onderhouden in groep 4 en 5. De spelletjes uit map 2 zijn voor wat betreft het oefenen te gebruiken in groep 4 en 5 en voor het onderhouden in groep 5 en hoger. De spelletjes uit map 3 zijn voor wat betreft het oefenen te gebruiken in groep 4, 5 en 6 en voor het onderhouden in groep 5 en hoger. De mappen zijn geschikt voor het gebruik tijdens de remedial teaching, in de thuissituatie en in de klas.

Inhoud

De volgende onderdelen worden in map 1 behandeld:

 • getalbeeld (met vingerbeelden en op het rekenrek)
 • splitsen van 1 t/m 10
 • optellen en aftrekken t/m 20 (in 3 fasen)

De onderdelen die in map 2 worden behandeld zijn:

 • tafels t/m 10
 • deeltafels t/m 100

In map 3 worden de volgende onderdelen behandeld:

 • optellen en aftrekken t/m 100 (met en zonder tientaloverschrijding)
 • optellen en aftrekken met en door de 100
 • optellen en aftrekken t/m 1000
 • vermenigvuldigen t/m 1000 en delen t/m 1000

Alle mappen hebben bij elk onderdeel een serie (kopieerbare) opdrachtkaartjes met een leerlingdeel en een leerkrachtdeel. Op het leerlingdeel wordt het spel in stripvorm uitgelegd. Er is een picto die verwijst naar het te gebruiken materiaal en er staat met picto's aangegeven met hoeveel personen het spel gespeeld kan worden. Op het leerkrachtdeel staat met een code aangegeven waar het spel past in de leerlijn. Ook staat de uitleg van het spel met de benodigdheden verwoord.

Bij de opdrachtkaartjes zit het benodigde materiaal in kopieervorm in de map. In de handleiding is een leerlijn opgenomen met daarin informatie over de leerlijn in de verschillende rekenmethodes en de spelletjes die gebruikt kunnen worden. Voor elke groep zijn automatiseringstoetsen opgenomen met registratieformulieren.

Bestellen

De methode wordt aangeboden door Woordhelder. Klik op de knop hieronder om Automatiseren te bestellen in de webshop van Woordhelder.