Doel

Met dit pakket krijgen leerlingen inzicht in de breukenmaterie. Insteek is het concreet aan de slag gaan met o.a. realistische en wiskundige modellen en hierdoor inzicht verwerven. De basis van het getalbegrip van breuken wordt gelegd in het eerste hoofdstuk van deel 1. Met deze kennis kunnen leerlingen de stap maken naar hoofdstuk 2 en 3 in deel 2: de bewerkingen en de relaties met kommagetallen, procenten en verhoudingen. De inhoud beslaat zowel het fundamenteel niveau (1F) als het streefniveau (1S).

Hoe te gebruiken

In de handleiding vindt u een duidelijke omschrijving van:

 • de organisatorische aspecten
 • de leerlijnen die ten grondslag liggen aan het pakket
 • de vakdidactische ondersteuning en bijsturing die de leerkracht kan bieden tijdens het leerproces (duidelijke observatiepunten, handvatten voor leergesprekken en nabespreking van de blokken).

De leerling maakt de instaptoets van het hoofdstuk. Op basis van de analyse daarvan kiest de leerkracht welke blokken aansluiten bij de leerbehoefte van het kind. De blokken zijn op de volgende manier opgebouwd:

 • oriënterende opdracht aan het begin om aanwezige voorkennis te activeren
 • duidelijke beschrijving van het blok in leerlingtermen
 • meerdere schriftelijke instructiemomenten, afgewisseld met een grote variatie aan oefeningen
 • tegeltjeswijsheden, waar met behulp van versjes het geleerde nog eens benoemd wordt
 • in meerdere blokken zijn spelletjes opgenomen
 • per blok is er een afsluitende toets (met antwoordbladen).

Inhoud

De volgende onderdelen worden behandeld in de delen van Breuken:

 • Hoofdstuk 1 Breuken en getalbegrip; Breuk als deel van een geheel, Naam en de notatie, Relatie tussen breuken, Plaats van een breuk op een lijn.
 • Hoofdstuk 2 Breuken en bewerkingen; optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken, vermenigvuldigen en delen van breuken
 • Hoofdstuk 3 Breuken en verhoudingen, procenten en kommagetallen; leggen van relaties vanuit de leerlijn breuken naar andere leerlijnen, praktische handvatten om kommagetallen en procenten te introduceren.

Van elk hoofdstuk is een instaptoets opgenomen met toetsregistratieformulier. Ook is er van elk blok een bloktoets. Zo kan bepaald worden of de leerling de leerstof van de verschillende blokken beheerst en door kan naar het volgende hoofdstuk of blok.

Bestellen

De mappen van De Zuid-Vallei worden aangeboden door Woordhelder. Klikt u op de knop hieronder om het onderdeel Breuken in de webshop van Woordhelder te bestellen.