Van papier tot de praktijk

Voor alle professionals die willen werken met De Zuid-Vallei Begrijpend Lezen heeft Woordhelder een training ontwikkeld. U en uw team krijgen tijdens deze training achtergrond informatie over begrijpend lezen en uitleg over de inhoud en het gebruik van de mappen begrijpend lezen.

Inhoud van de training

Tijdens een 2-uur durende bijeenkomst wordt er stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

  • Begrijpend lezen en recente wetenschappelijke bevindingen
  • De inhoud van de mappen begrijpend lezen
  • De online omgeving bij De Zuid-Vallei Begrijpend Lezen
  • Het gebruik van de mappen begrijpend lezen
  • Casusbespreking en het opstellen van een plan van aanpak

Na het volgen van de training beschikt u niet alleen over een theoretisch kader, maar ook over handvatten om direct aan de slag te gaan met De Zuid-Vallei Begrijpend Lezen. We bieden uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en om voor eigen casussen een plan van aanpak op te stellen.