Welkom bij de Zuid-Vallei!

Remediërende Materialen voor Begrijpend Lezen en Spelling

De Zuid-Vallei is ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan de aanpak van leerproblemen in het onderwijs. Nu veel scholen geïnvesteerd hebben in het opzetten van vroegtijdige signaleringssystemen, is er een sterke behoefte aan praktisch materiaal voor het effectief aanpakken van lees-, spellings- en/of rekenproblemen op de werkvloer. Aan die behoefte voldoet de Zuid-Vallei.

Vraag een proefexemplaar aan


Inloggen digitaal gedeelte:

Log hier in op het digitale gedeelte van Zuid-Vallei Spelling en Zuid-Vallei Begrijpend Lezen.


Inloggen Zuid-vallei Spelling

Inloggen Begrijpend Lezen


De methodes

De Zuid-Vallei biedt heldere en gestructureerde methodes die klassikaal of individueel ingezet kunnen worden.

De methodes zijn direct toepasbaarheid in de praktijk en zijn niet methode gebonden. Ze zijn rijkelijk voorzien van oefenmateriaal en inhoudelijk zéér compleet.


Lees meer
De methode

De Zuid-Vallei is een remediërende methode gericht op verschillende onderdelen uit het onderwijs: lezen, spelling en rekenen. De remediërende materialen zijn ontwikkeld om remediëring te kunnen bieden aan leerlingen uit het (speciaal-) basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs.