De verschillende methodes

Zuid-Vallei Begrijpend Lezen

Begrijpend Lezen

Wanneer leerlingen technisch goed kunnen lezen maar juist bij het begrijpend lezen grote problemen ondervinden hebben veel baat bij deze methode. 

Lees meer


Zuid-Vallei spelling

Remediërend Spelling Programma

Het remediërende spellingsprogramma is met name voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. Het programma is methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig. Bovendien kunt u elke spellingregel ook aanbieden in de online omgeving van Spelling.

Lees meer


Lees Interventie Programma

Lees Interventie Programma

Lezen is een belangrijke voorwaarde om te profiteren van het onderwijs. Dit programma bevat voldoende instructie en oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Lees meerautomatiseren

Automatiseren

Het rekenprogramma automatiseren heeft als doel om het automatiseren van bewerkingen tot en met 20,100 en 1000 te bevorderen. 

Lees meer


begrijpend lezen vmbo

Begrijpend lezen vmbo

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid om informatie goed te kunnen verwerken. Het programma Begrijpend Lezen VMBO is afgestemd op leerlingen van het VMBO die een lager technisch leesniveau hebben.


Lees meer