Update TextAid
24 februari 2023

Op 24 februari is er een update van TextAid uitgebracht. Hieronder de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen:

Datum delen toets
De datum instellingen zijn veranderd naar het in Nederland gebruikelijke schema dd/mm/yyyy. Daarnaast wordt de vanaf datum van delen ook direct ingevuld bij het delen tot scherm zodat bij het delen van een toets (meestal gebruiken dat de toets start en eindigt op dezelfde dag) alleen de start en eindtijd ingegeven hoeft te worden. Het blijft wel mogelijk om de datum tot datum handmatig aan te passen.

Inleveren van 'Nieuwe tekst' in Toetsaccounts
Er zijn nieuwe mogelijkheden bij het maken van een toets. Het was al mogelijk om ook de functie 'nieuwe tekst' te gebruiken bij toetsen maar de gedeelde toets en de 'nieuwe tekst' moesten apart van elkaar worden ingeleverd. Dat is niet langer nodig. Wanneer het door de deler van de toets wordt toegestaan om een 'nieuwe tekst' te gebruiken in TextAid dan wordt deze tekst gekoppeld aan de gedeelde toets. Ook de naamstelling van de 'nieuwe tekst' wordt hetzelfde als de oorspronkelijk gedeelde toets (met een extra nummer om ze goed uit elkaar te kunnen houden). Bij het inleveren van de toets bepaalt de leerlingen welke documenten ingeleverd moeten worden. 

Als de leerling de toets vergeet in te leveren dan worden alle openstaande tabs (documenten) ingevelerd bij de deler van de toets.

Annotatie functie
Het was met de annotatiefunctie mogelijk om naast het document te typen. Deze annotaties werden niet ingeleverd bij de toets. Dit zorgde voor verwarring bij de leerling. Het is niet langer mogelijk om annotaties naast het document te typen of door te typen. Op het eind van het document wordt er nu automatisch een enter gezet en typt de leerling onder de eerste annotatieregel door.

Wanneer de annotatiefunctie wordt gebruikt dan verdween deze wanneer de leerling naar de volgende pagina navigeerde. Dat is opgelost. De annotatiefunctie blijft nu gewoon actief bij het wisselen van de pagina. 

Wanneer er gewerkt wordt met enters in het antwoord blijven deze nu staan.