Edu-V Informatiebijeenkomst voor scholen
24 maart 2023

Op 13 april organiseert Edu-V een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De bijeenkomst vindt online plaats van 10.00 tot 11.00 uur.

Het maken van een afsprakenstelsel is geen simpele, snelle opdracht. Een afsprakenstelsel heeft alleen kans van slagen als alle betrokken partijen ook van mening zijn dat de afspraken aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Het is dan ook van groot belang dat je meepraat en meedenkt over de te maken afspraken. Dat kan op verschillende manieren.

Tijdens de informatiebijeenkomst verneem je hierover meer. Laten we samen bouwen aan een flexibel en toekomstgericht onderwijs, en schrijf je in voor de bijeenkomst.

Woordhelder vindt de privacy van gebruikers van onze software enorm belangrijk. Een afsprakenstelsel is voor scholen en ontwikkelaars van educatieve software heel belangrijk. Om deze reden zijn we vriend van Edu-V.