Verklanking van centrale examens (Daisy)
27 mei 2024

Onlangs is door het CvTE (College voor Toetsen en Examens) bekend gemaakt dat de examens van 2025 niet meer geleverd worden in het Daisy formaat. Scholen moeten nu gebruik maken van een toegankelijke pdf welke voorgelezen kan worden door offline dyslexiesoftware zoals ClaroRead en de offline versie van TextAid (SpeakUp). Deze toegankelijke pdf wordt ook geleverd door het CvTE.

Goed voorbereiden
Scholen die nu nog gebruik maken van de examens in het Daisy formaat voor leerlingen met dyslexie adviseren wij om tijdig op zoek te gaan naar een geschikt hulpmiddel. Idealiter werken de leeringen met dyslexie vanaf start schooljaar met het hulpmiddel zodat ze gewend en vertrouwd raken met het hulpmiddel. Vanzelfsprekend staan we voor de scholen klaar om tot een goede keuze te kunnen komen.

Uitproberen en demonstratie op locatie
Nodig ons uit voor een demonstratie van de software op de eigen schoollocatie. We komen graag naar de school toe. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook het uitproberen van de software ClaroRead of TextAid moedigen we zeer aan. Ontdek wat het beste past binnen de school en bij jullie leerlingen. Ook het uitproberen van de software is kosteloos.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.