Mappen: Lees Interventie Programma

Lezen is een belangrijke voorwaarde om te profiteren van het onderwijs. Dit programma bevat voldoende instructie en oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Ook kan het programma gebruikt worden in samenhang met signaleringsgegevens van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Deze versie biedt de letters in dezelfde volgorde aan als de leesmethode Veilig Leren Lezen.
De methode kan ingezet worden voor Zorgniveau 3.

€837,50