Mappen: Spelling voor Bovenbouw en VO

Spelling voor Bovenbouw en VO is voor leerlingen met spellingproblemen of een spellingachterstand. . De opbouw is vergelijkbaar met die van het remediërende Spellingprogramma van De Zuid-Vallei. Methode-onafhankelijk en er is relatief weinig instructie nodig.

Deze methode is geschikt voor groep 6,7 en 8 en de eerste jaren van het voorgezet onderwijs.

€112,50