Vernieuwde didactiek

De methode

De Zuid-Vallei is een remediërende methode gericht op verschillende onderdelen uit het onderwijs: lezen, spelling en rekenen. De remediërende materialen zijn ontwikkeld om remediëring te kunnen bieden aan leerlingen uit het (speciaal-) basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs.

De Zuid-Vallei materialen zijn inzetbaar in de klas en daarbuiten. In verschillende situaties kan er van de materialen geprofiteerd worden:

  • Wanneer een leerling in staat is de leerlijn van school te volgen, maar behoefte heeft aan extra oefening;
  • Bij gematigde en zeer ernstige problemen.

De methode is eenvoudig inzetbaar. De begeleider kan starten met een vaardigheidstoets om het niveau van de leerling te bepalen. Het niveau van de leerling is uiteraard ook te bepalen aan de schoolresultaten.

Vervolgens kunnen de gerichte onderdelen uit de Zuid-Vallei mappen worden gehaald. Per hoofdstuk wordt er duidelijke uitleg geboden. Tevens wordt herhaald wat eerder aan bod is gekomen. De materialen kunnen ook worden meegegeven als huiswerk.

In 2019 zijn de vernieuwde edities van Begrijpend Lezen en Spelling gelanceerd.

Voorafgaand aan de vernieuwing van de Zuid-Vallei is er een enquête afgenomen onder de klanten van de Zuid-Vallei. De feedback uit deze enquête is meegenomen bij de vernieuwingswerkzaamheden. De rode draad van De Zuid-Vallei is behouden, maar de inhoud is geüpdatet naar de 21e eeuw.

Kenmerkend aan de nieuwe editie van De Zuid-Vallei zijn de rustige bladspiegel, actuele verhalen en opdrachten, de rustige bladspiegel, vernieuwde huisstijl en vrolijke en gedetailleerde illustraties van Ingrid Friesen.

Er is niet alleen een nieuwe stijl ontwikkeld voor De Zuid-Vallei, maar er is ook een hele wereld bij ontwikkeld. Op de mappen kunt u De Zuid-Vallei zien en een aantal kinderen die er wonen. Bij elk hoofdstuk wordt de uitleg gegeven door één van deze kinderen.

Hieronder staat wat meer informatie over de vernieuwde onderdelen.

Begrijpend Lezen

Het onderdeel Begrijpend Lezen is sterk in het aanleren van verschillende vaardigheden die horen bij begrijpend lezen. Denk hierbij aan samenvatten, hoofdgedachte bepalen, de betekenis van moeilijke woorden achterhalen. Elk hoofdstuk is gewijd aan een aparte vaardigheid. Daarbij is er een duidelijk indeling gericht op vaardigheden vóór, tijdens en ná het lezen.

Begrijpend Lezen is voorzien van nieuwe en meer actuele teksten. Tevens worden de teksten aangevuld met gedetailleerde illustraties.

Hoewel het Begrijpend Lezen op strategische basis wordt aangeboden, zijn de materialen ook goed inzetbaar als u gebruikmaakt van Close Reading.

Veel verhaalteksten zijn geschreven door drie bekende kinderboekenschrijfsters: Annemarie Bon, Vivian den Hollander en Elisabeth Mollema.

Spelling

Het onderdeel Spelling is sterk in het aanleren van individuele spellingregels, evenals het herhalen van categorieën spellingregels. Het programma is opgebouwd uit vijf hoofdcategorieën. In de vernieuwde versie zijn deze hoofdcategorieën op een meer opbouwende volgorde geordend. De verschillende hoofdcategorieën zijn anders geordend, zodat er meer opbouw is binnen het Remediërend Spellingprogramma. De inhoud van oefeningen is vernieuwd en de tekstoefeningen zijn aangevuld met illustraties.