Zuid-Vallei - Automatiseren

Zuid-Vallei Automatiseren

Het automatiseren van bepaalde rekensommen is erg belangrijk. Het gaat dan met name om de plus- en minsommen tot 20, de tafels en het spitsen van getallen tot 10. Als deze sommen geautomatiseerd zijn is het veel gemakkelijker om alle sommen uit te rekenen. 

Doel

Het Rekenprogramma Automatiseren van de Zuid-Vallei heeft als doel om het automatiseren van bewerkingen tot en met 20, 100 en 1000 te bevorderen. De oefeningen worden spelenderwijs aangeboden. Het programma bestaat uit 3 mappen.

Hoe te gebruiken

Via analyseschema's van de verschillende rekenmethodes en toetsen kunt u kiezen uit een groot aantal spelletjes. Er zijn legio toepassingen te bedenken waarvan er enkele in de mappen beschreven staan. De spelletjes uit map 1 zijn voor wat betreft het oefenen te gebruiken in groep 3 en 4 en voor het onderhouden in groep 4 en 5. De spelletjes uit map 2 zijn voor wat betreft het oefenen te gebruiken in groep 4 en 5 en voor het onderhouden in groep 5 en hoger. De spelletjes uit map 3 zijn voor wat betreft het oefenen te gebruiken in groep 4, 5 en 6 en voor het onderhouden in groep 5 en hoger. De mappen zijn geschikt voor het gebruik tijdens de remedial teaching, in de thuissituatie en in de klas.

Inhoud

De volgende onderdelen worden in map 1 behandeld:

  • getalbeeld (met vingerbeelden en op het rekenrek)
  • splitsen van 1 t/m 10
  • optellen en aftrekken t/m 20 (in 3 fasen)

De onderdelen die in map 2 worden behandeld zijn:

  • tafels t/m 10
  • deeltafels t/m 100

In map 3 worden de volgende onderdelen behandeld:

  • optellen en aftrekken t/m 100 (met en zonder tientaloverschrijding)
  • optellen en aftrekken met en door de 100
  • optellen en aftrekken t/m 1000
  • vermenigvuldigen t/m 1000 en delen t/m 1000


Alle mappen hebben bij elk onderdeel een serie (kopieerbare) opdrachtkaartjes met een leerlingdeel en een leerkrachtdeel. Op het leerlingdeel wordt het spel in stripvorm uitgelegd. Er is een picto die verwijst naar het te gebruiken materiaal en er staat met picto's aangegeven met hoeveel personen het spel gespeeld kan worden. Op het leerkrachtdeel staat met een code aangegeven waar het spel past in de leerlijn. Ook staat de uitleg van het spel met de benodigdheden verwoord.

Bij de opdrachtkaartjes zit het benodigde materiaal in kopieervorm in de map. In de handleiding is een leerlijn opgenomen met daarin informatie over de leerlijn in de verschillende rekenmethodes en de spelletjes die gebruikt kunnen worden. Voor elke groep zijn automatiseringstoetsen opgenomen met registratieformulieren.

Bestellen

Klik hier om Zuid-Vallei Automatiseren te bestellen