Zuid-Vallei - Begrijpend Lezen

Doel

Het programma geeft leerlingen inzicht in het lezen en begrijpen van teksten. Met het remediërend programma Begrijpend Lezen kunt u kinderen individueel of in groepjes uitgebreide instructie aanbieden over hoe zij het beste een tekst kunnen aanpakken. Kinderen kunnen op verschillende (technische) leesniveaus oefenen om teksten te leren begrijpen.

Hoe te gebruiken

Het programma is als volgt opgebouwd: Het aanleren van monitorstrategieën (deze sturen het gedrag van de leerling) voorafgaand aan het lezen:

 • onderscheiden van verschillende soorten teksten
 • leesdoel en het leesgedrag opstellen
 • verwachtingen over de tekst opstellen.


Daarna worden de specifieke strategieën aangeleerd (deze zijn van belang tijdens het lezen):

 • wat te doen als er een onbekend woord in de tekst staat
 • verwijswoorden leren en oefenen
 • signaalwoorden herkennen en leren wat de functie daarvan is
 • hoofdgedachte uit de tekst onderscheiden
 • meedenken met de schrijver en zo inferenties leren maken.


Vervolgens komt weer een aantal monitorstrategieën aan de orde:

 • het leesdoel controleren en evalueren
 • het leesgedrag controleren en evalueren.


Als laatste komen de volgende specifieke strategieën aan bod:

 • het maken van een samenvatting
 • het leren integreren van de nieuwe informatie in de al aanwezige kennis.


Inhoud

Het programma is ontwikkeld op drie verschillende niveaus in afzonderlijke ringbanden:

 • Deel 1: niveau M4/E4
 • Deel 2: niveau M5/E5
 • Deel 3: niveau M6/AVI-Plus


Per hoofdstuk wordt een vaardigheid of strategie aan de orde gesteld. Een diagnostische toets bepaalt welke vaardigheden de leerling al beheerst en welke vaardigheden extra aandacht vereisen.


Zowel online en offline

De mappen van Begrijpend Lezen kunnen worden aangevuld met een online omgeving. In deze omgeving worden maandelijks nieuwe teksten toegevoegd. Die u kunt gebruiken om de leerlingen te laten lezen.

Elke tekst is voorzien van vragen over het onderdeel wat u wilt laten oefenen. Bijvoorbeeld het aangeven van de verwijswoorden of bepalen van de hoofdgedachte en bijzaken in een tekst.

Bestellen

Klik hier om Zuid-Vallei Begrijpend Lezen te bestellen.