Zuid-Vallei - Begrijpend Lezen vmbo

Zuid-Vallei - Begrijpend Lezen vmbo

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid om informatie goed te kunnen verwerken. Het programma Begrijpend Lezen VMBO is afgestemd op leerlingen van het VBMO die een lager technisch leesniveau hebben. Dit deel is met name geschikt voor leerlingen met een technisch leesniveau, vergelijkbaar met AVI M5/E5.

Doel

Het programma geeft leerlingen inzicht in het lezen en begrijpen van teksten. Voldoende beheersing van begrijpend lezen zorgt ervoor dat leerlingen steeds onafhankelijker kennis kunnen vergaren en is daarmee een belangrijke voorspeller van schoolsucces en later maatschappelijk functioneren.

Hoe te gebruiken

Met het programma Begrijpend Lezen kunt u leerlingen individueel of tijdens de lessen Nederlands of studievaardigheden uitgebreide instructie aanbieden over hoe zij het beste een tekst kunnen aanpakken. Toetsen geven de mogelijkheid om voor iedere leerling het juiste instapniveau te bepalen. Het programma is met name geschikt voor leerlingen met een lager technisch leesniveau (deel 1 AVI M5/E5, deel 2 AVI M6-Plus).

Inhoud

In dit programma worden strategieën, die van belang zijn voor begrijpend lezen expliciet en geïsoleerd aangeboden. Door een cyclische opbouw van het programma blijven de strategieën terugkomen in de daaropvolgende hoofdstukken. Hierdoor leren de leerlingen de verschillende strategieën in één tekst toe te passen. Na verloop van tijd raken de strategieën geautomatiseerd en worden ze niet meer expliciet herhaald aan de leerlingen.

Ieder hoofdstuk begint met de introductie van een strategie, gevolgd door directe instructie en oefening. Daarna komt er een aantal lessen met als doel generalisatie of flexibilisering van de opgedane kennis. Leerlingen moeten het geleerde nu op een breed gebied toepassen. In de lessen staan teksten die betrekking hebben op de latere beroepsuitoefening, maatschappelijk relevante onderwerpen en teksten die leerlingen bij het maken van huiswerk tegenkomen.

Aan het eind van elk hoofdstuk komen één of meerdere lessen 'nog eens oefenen' of 'nog meer oefeningen' aan de orde. In deze lessen moeten alle tot dan toe aangeleerde strategieën worden toegepast.

Bestellen

Klik hier om Zuid-Vallei Begrijpend Lezen vmbo te bestellen