Zuid-Vallei - Lees Interventie Programma

Lezen is een belangrijke voorwaarde om te profiteren van het onderwijs. Het Lees Interventie Programma van de Zuid-Vallei bevat voldoende instructie en oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Dit programma biedt dé oplossing voor kinderen met leesproblemen. Het programma is methode onafhankelijk. 

De methode is aangepast aan de meest recente AVI-indeling van het CITO. Ook kan het programma gebruikt worden in samenhang met signaleringsgegevens van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Doel

Lezen is een belangrijke voorwaarde om te profiteren van het onderwijs en daar heeft elk kind recht op. Wanneer dit poces niet vanzelf verloopt, biedt het Lees Interventie Programma u de mogelijkheid om uw leerlingen te ondersteunen. Het programma bevat voldoende instructie en oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Ook kan het programma gebruikt worden in samenhang met signaleringsgegevens van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Hoe te gebruiken

Dit methode onafhankelijke materiaal kan op verschillende manieren worden toegepast:

  • om vorm en inhoud te geven aan de interventies in de groep tijdens de leeslessen voor leerlingen die meer oefenstof nodig hebben dan de methode aanbiedt
  • voor het verschaffen van instructie en oefenmateriaal ter remediëring van leerlingen met leesproblemen
  • het bieden van instructie en oefenmateriaal voor de behandeling van leerlingen met ernstige en hardnekkige leesproblemen (dyslexie)

Inhoud

Het Lees Interventie Programma biedt instructie en oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Binnen het programma is op heldere en gestructureerde wijze het ontwikkelingsproces van het lezen ingedeeld. Het programma bestaat uit de volgende zeven mappen:

  • deel 1: handleiding, deelvaardigheden
  • deel 2:elementaire leeshandelingen AVI M-3
  • deel 3: AVI-E3
  • deel 4: AVI-M4, AVI-E4
  • deel 5: AVI-M5, AVI-E5
  • deel 6: AVI-M6, AVI-E6
  • deel 7: radersdeel AVI-E3 t/m AVI E-5


Bestellen

Klik hier om Zuid-Vallei LIP te bestellen